Velkommen til vores Vuggestue & Børnehave!

You’re never too young to dream big

Om Ørestadmontessori

Vi er en lille institution med plads til mellem 10 og 15 børn fra 6 måneder til 6 år. Vi underviser ud fra Montesorri systemet med fokus på barnets selvstændighed, frihed og med respekt for deres naturlige psykologiske udvikling, Undervisningen foregår på tværs af aldersgrupper, dette gør indlæringen mere spændende og alsidig. Dagen inkluderer uafbrudte arbejdsperioder med en opdagelses model, hvor børnene lærer begrebet igennem arbejde med materialer snare end ved direkte instruktioner. Der bruges Dansk og Engelsk I undervisningen.
Ring gerne til os for at aftale et besøg eller for at få informationer angående ventelisten.

About Ørestadmontessori

We are a small daycare accepting 10-15 children at a time ages 6 months to 6 years. We teach from the Montessori system, focusing on the child’s independence, freedom and respect for their natural psychological development. Teaching takes place across age groups, this makes learning more exciting and versatile. The day includes successive periods of work with a discovery model where children learn the concept through work with materials rather than direct instructions. We communicate using Danish and English.
Please call us to book a visit.

Vores værdier

Neutral grund
Hos os er vores første prioritet at alle børn skal føle sig velkomne.
Da vi er en multikulturel vuggestue og børnehave, ligger vi stor vægt på at alle børn føler de har meget til fælles med hinanden. Derfor følger vi ikke en bestemt kultur men har en neutral atmosfære til at hjælpe børnene med at lære at omgåes med alle, med fællesskabet i fokus istedet for kulturelle forskelle. Vi bruger de sprog og værktøjer vores ansatte har til rådighed til at lære børn Engelske og Danske ord som minimum. I nogle tilfælde har vores ansatte og børnene et helt 3. sprog til fælles. Dette sprog bliver så også brugt til gavn for de børn med kun 1 eller 2 sprog i hjemmet.

Vi er meget fokuseret på at møde børnenes behov både socialt og følelsesmæssigt, og derfor gør alt for, at der er plads til alle uden at nogen føler sig udenfor. Rent praktisk betyder det blandt andet at der ikke serveres svinekød.

Igennem hele året har vi fokus på årstidernes ændringer men dog fejrer vi ikke bestemte dage da dette altid vil udelukke nogle af børnene fra en eller anden baggrund. Istedet har vi dans og musik fra hele verdenen som børnene kan nyde og lære om, som bidrager til en mere fælles og festlig stemning. Vi har desuden stor glæde af at holde årsafslutningshow hvor børnene for lov til at fremvise deres færdigheder i et skuespil baseret på et valgt tema som er blevet gennemarbejdet i løbet af hele året.

Sukkerfri politik

Vi serverer ikke kager eller slik der indeholder sukker til børnene og beder forældre respekterer dette hvis der er et ønske om at tage noget med til vuggestuen til fælles deling. Istedet sørger vi for at der er lidt friskt frugt og grønt hver dag som eftermiddags forkælelse.

Our Values

Neutral ground

Our first priority is making sure all children feel welcome.
Being a multicultural preschool and kindergarden, it is important to us to see that all children feel that they have a lot in common with eachother. Therefore we do not follow a specific culture but instead we have a nuetral atmosphere, to help the children focus on their fellowship instead of any cultural differences there may be.

We utilize the languages and abilities our teachers have at hand to teach the children Danish and English words as a minimum. In some cases, children and the teachers have a 3rd language in common. This language will then also be used, to benifit those children who only have 1 or 2 languages in the home.

We work hard to meet the needs of the children, emotionally and socially by doing all we can to make sure no child feels left out. Practically speaking this means that among other things, we do not serve porkmeat.

Through out the year, we enjoy illuminating the seasons. However, we do not celebrate specific days that are celebrated in some cultures seeing as how this will always exclude some children. We all enjoy dance and music for all over the world instead, which contributes to a more unified and fun atmosphere. Additionally to this we have great pleasure in arranging an End of Year show giving the children a chance to show new skills in a play based on a chosen theme which is worked on throughout the year.

No sugar policy

We do not serve cakes or sweets containing sugar. We ask the parents to please respect this rule if they wish to bring a treat to school with them. Instead we make sure there is fresh fruit and greens available to all kids as an afternoon treat.

Hvor vi lære gennem leg.

Vi underviser ud fra Montesorri systemet med fokus på barnets selvstændighed, frihed og med respekt for deres naturlige psykologiske udvikling, Undervisningen foregår på tværs af aldersgrupper, dette gør indlæringen mere spændende og alsidig. Dagen inkludere uafbrudte arbejds perioder med en opdagelses model, hvor børnene lærer begrebet igennem arbejde med materialer snare end ved direkte instruktioner.

Where we learn through play

We teach from the Montessori system, focusing on the child’s independence, freedom and respect for their natural psychological development, Teaching takes place across age groups, this makes learning more exciting and versatile. The day includes successive periods of work with a discovery model where children learn the concept through work with materials rather than direct instructions.